برچسب‌ها: <-TagName->، ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 7 شهريور 1397ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

عنوان رشته-گرایش-محلنام خانوادگینام
امارسعیدیحانیه
ریاضی کاربردینریمانینیوشا
ریاضی کاربردییاراحمدیمحمد نصیر
شیمی - شیمی کاربردیبیگدلومحمد
علوم کامپیوترعلیخانیعارفه
فیزیکمحمدی متینپریسا
فیزیکیوسف بیگیسارینا
مهندسی برق - الکترونیککلانتریفاطمه
مهندسی برق - الکترونیکلطفی چوبریمهرداد
مهندسی برق - قدرتصیدآبادیمحمدرضا
مهندسی برق - قدرتعرب سرخیحامد
مهندسی برق - مخابرات سیستمعزتی خطبزهرا
مهندسی برق - مخابرات سیستممهرابیمهدیه
مهندسی برق - مخابرات میدان و موجکوهپایه زاده اصفهانیصدیقه
مهندسی برق - مخابرات میدان و موجنصرتیامیررضا
مهندسی پزشکی - بیوالکتریکبانکی کشکیحسین
مهندسی پزشکی - بیوالکتریکخوهکجلال
مهندسی پزشکی - بیومتریالحاجی محمد حسین کاشیمانا
مهندسی پزشکی - بیومتریالحسینی آب بندانکسید نوید
مهندسی پزشکی - بیومکانیکشمس اسفندآبادیویدا
مهندسی پزشکی - مهندسی بافتبلندیبهزاد
مهندسی پلیمر - فراورشدشتیآرزو
مهندسی پلیمر - فراورشفلاحیهدیه
مهندسی دریا - دریاآیینزهرا
مهندسی شیمیعبدی خانقاهمهدی
مهندسی شیمیغفاریان خرمآتوسا
مهندسی صنایع - مهندسی صنایعفتح اللهی فردامیر محمد
مهندسی صنایع - مهندسی صنایعنجارینسترن
مهندسی عمران - آب و سازه‌های هیدرولیکیهاشم پورمعصومه
مهندسی عمران - زلزلهپناهیهادی
مهندسی عمران - ژئوتکنیککوپی علی پورمحمدرضا
مهندسی عمران - سازهخمامی ابدیمرتضی
مهندسی عمران - سازهصدوقی شبستریسولماز
مهندسی عمران - محیط زیستقائمی نیامهدیار
مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختعسکریافسانه
مهندسی کامپیوتر - رایانش امناقوامی پناهمحمود
مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتریمولائیسجاد
مهندسی کامپیوتر - معماری سیستمهای کامپیوتریحاجی صادقی کهدوئیهامیرمحمد
مهندسی کامپیوتر - معماری سیستمهای کامپیوتریسروقدمقدممعین
مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکاسدیاحمد
مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکعامریریحانه
مهندسی معدن - اکتشاف معدنشیرازیعارف
مهندسی معدن - مکانیک سنگمحمدیداریوش
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیمحمدپورمحمدرضا
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدروحانی رفتارامید
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدملکی دیزجعبداله
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - دینامیک، کنترل و ارتعاشاتبریریمحیا