متن اطلاعیه این دانشگاه به شرح زیر است :

دانشگاه تهران در اجرای سیاست‌ های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر برای ورود به دوره دکتری با استناد به آیین‌ نامه‌ های شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم , تحقیقات و فناوری و مصوبات شورای آموزشی دانشگاه ، برای سال تحصیلی 97 -98 از بین متقاضیان حائز شرایط ، تعدادی را به صورت مازاد بر ظرفیت و با رعایت کامل مقررات ، جهت تحصیل در مقطع دکتری بدون شرکت در آزمون و از طریق سهمیه استعدادهای درخشان انتخاب کرده است .

متقاضیان می‌ توانند جهت اطلاع از اسامی پذیرفته‌ شدگان و سایر اطلاعات تکمیلی به وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه تهران مراجعه نمایند .

شایان ذکر است قطعی شدن پذیرش این افراد، منوط به تائید سازمان سنجش آموزش کشور است .

مشاهده اسامی پذیرفته شدگان نهایی دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه تهران

منبع : دانشگاه تهران

منبع : اعلام نتایج نهایی دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران 97